Vyhledávání

Vyhledávání po zvolení příslušného selekčního kriteria a zadání hledaného termínu vyhledá a zobrazí odpovídající záznamy.
Vyhledávání navíc umožní zadat více selekčních kriterií současně, specifikovat způsob vyhledání termínu (všechna slova, fráze apod.) a zároveň zvolit případné doplňující omezení (limity).

Historie vyhledávání uchovává zadané vyhledávací dotazy po dobu spuštění aplikace. Kliknutím na příslušný dotaz proběhne vyhledání podle uvedených kriterií.

Zdroje

Defaultně je přednastaveno vyhledávání v katalogu dokumentů knihovny. Má-li knihovna definovány i jiné lokální nebo externí zdroje(databáze), je možné z nabídky zvolit příslušný zdroj pro vyhledávání.

Detail záznamu

V detailním zobrazení záznamu je možné vyhledat související záznamy (klikatelné termíny a lupy), vypůjčit/rezervovat dokument, vyhledat, sdílet záznam na sociálních sítích, odeslat na email, ohodnotit.

Vyžádat/rezervovat

Je-li dostupný lespoň jeden exemplář k vypůjčení, je v detailu záznamu zobrazeno tlačítko pro vyžádání (vypůjčení) dokumentu, případně pro jeho rezervaci.

Heslo

Určité operace vyžadují přihlášení.
Pokud uživatel zapomněl heslo, je k dispozici menu Zapomenuté heslo, které odešle na e-mail uživatele instrukce pro zadání nového hesla.
Menu Změnit heslo umožní přihlášenému čtenáři heslo změnit.
Opakované chybné uvedení přihlašovacích údajů přístup uživateli do konta dočasně zablokuje.

Konto čtenáře

Konto čtenáře zobrazuje přehled aktuálních výpůjček, rezervací, žádanek apod. V souvisejícím menu Historie se zobrazuje historie všech těchto provedených transakcí.