Jak se mohu stát čtenářem?

K tomu stačí málo - přijít do jakékoli pobočky s platným občanským průkazem (nebo jinou veřejnou listinou, dokládající trvalý pobyt v ČR nebo EU), penězi na registrační poplatek a vyplnit přihlášku. U dětí do 15 let je třeba potvrzení rodičů Podrobnější informace naleznete v našem knihovním řádu.