Schránka

Počet položek ve schránce: 1 | Odznačit vybrané:0

  1. geografický pojem

    geografický pojem

    1.Aalen (Německo)


    Město ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Počet položek ve schránce: 1 | Odznačit vybrané:0